Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024. Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Dokumenty do pobrania

 


Pobierz załączniki:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Pobierz plik [0.14MB]

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobutu czasowego.
Pobierz plik [0.16MB]

Zgłoszenie pobytu stałego- wniosek
Pobierz plik [0.21MB]

Zgłoszenie pobytu czasowego- Wniosek.
Pobierz plik [0.21MB]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2022
Pobierz plik [0.09MB]

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych wzór 2022
Pobierz plik [0.12MB]

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - wzór 2022
Pobierz plik [0.17MB]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2022 DOC
Pobierz plik [0.08MB]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2022 PDF
Pobierz plik [0.39MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stoszowice.
Pobierz plik [0.05MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stoszowice.
Pobierz plik [0.05MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stoszowice.
Pobierz plik [0.02MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stoszowice.
Pobierz plik [0.05MB]

Wniosek o wynajem Świetlicy Wiejskiej
Pobierz plik [0.41MB]

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji wolno żyjących kotów lub uśpienia ślepych miotów
Pobierz plik [0.19MB]

Informacja komunikat dotyczący limitów udostępnień z rejestru PESEL
Pobierz plik [0.02MB]

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Pobierz plik [0.64MB]

Wniosek zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
Pobierz plik [0.18MB]

Wniosek powrotu z wyjazdu poza granice RP
Pobierz plik [0.15MB]

Wniosek o wymeldowanie (wzór)
Pobierz plik [0.01MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wzór listopad 2019
Pobierz plik [0.26MB]

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w placówce gastronomicznej.
Pobierz plik [0.09MB]

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Pobierz plik [0.09MB]

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2019
Pobierz plik [0.18MB]

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz plik [0.32MB]

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW WERSJA .PDF
Pobierz plik [0.19MB]

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW wersja .DOC
Pobierz plik [0.02MB]

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Pobierz plik [0.05MB]

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW .doc
Pobierz plik [0.06MB]

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia
Pobierz plik [0.07MB]

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobierz plik [0.06MB]

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia – koncesja (wzór 2018)
Pobierz plik [0.08MB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Pobierz plik [0.13MB]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIECIE DRZEW / KRZEWÓW (2015r.)
Pobierz plik [0.11MB]

Deklaracje odpay komunalne dla dmoków letniskowych i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pdf)
Pobierz plik [0.19MB]

Deklaracje odpay komunalne dla dmoków letniskowych i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (doc)
Pobierz plik [0.03MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (pdf)
Pobierz plik [0.15MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)
Pobierz plik [0.04MB]

Zgłoszenie udziału w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ II)
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pobierz plik [0.04MB]

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz plik [0.1MB]

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Stoszowice
Pobierz plik [0.12MB]

Stawki za wywóz odpadów
Pobierz plik [0.05MB]

Sposób segregacji odpadów
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o zaopiniowanie proponowanego podziału nieruchomości
Pobierz plik [0.13MB]

Zgłoszenie udziału w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ II)
Pobierz plik [0.21MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu
Pobierz plik [0.07MB]

Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz plik [0.05MB]

Wykaz kodów pocztowych dla miejscowości Gminy Stoszowice
Pobierz plik [0.04MB]

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od dnia 01 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r.
Pobierz plik [0.68MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony