Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024. Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Razem w przyszłość - Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice

„ Razem w przyszłość - Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” 
W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 10 - Edukacja, Działanie 10.2 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI, RPDS.10.02.01-IZ.00-02-220/17

Projekt „ Razem w przyszłość- rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” uzyskał wsparcie w wysokości 319 747, 20 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 336 576, 01 zł.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych z terenu gminy Stoszowice wraz z tworzeniem warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, specjalistycznych, doposażenie szkół, w tym pracowni, w pomoce dydaktyczne, sprzęt do realizacji zaplanowanych form wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji /kompetencji nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne, szkolenia dla nauczycieli a także zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i edukacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjalnych (na dzień złożenia wniosku) z terenu gminy.
Projekt będzie realizowany od października br. do czerwca 2019 roku.

 


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony