Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20 maja 2019. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Statut Gminy

Statut gminy jest zasadniczym aktem jednostki, stanowiącym o jej ustroju, uchwalanym przez radę gminy na podstawie normy kompetencyjnej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w statucie gminy obligatoryjnie określa się ustrój gminy (art. 3 ust. 1 ustawy), zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych (art. 5 ust. 3 ustawy), zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich (art. 11b ust. 3 ustawy), zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy), organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 ustawy), zasady działania klubów radnych (art. 23 ust. 4), zasady udziału przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach rady gminy (art. 37a ustawy), uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy (art. 51 ust. 3 ustawy).

Obowiązujący Statut Gminy Stoszowice został przyjęty przez Radę Gminy Stoszowice na mocy uchwały Nr VI/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2907.

Pełna treść statutu do pobrania w załączniku.


Pobierz załączniki:

Statut Gminy Stoszowice
Pobierz plik [6.99MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Parlamentu Europejskiego
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Wybory samorządowe 2018
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony