Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024. Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice

Gmina Stoszowice w okresie od 01.IX.2018 r. do 30.VI.2020 r. realizuje projekt pn.

 „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz ukształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród 142 uczniów (69K), podniesienie kompetencji 10 nauczycieli (9K) oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (międzyszkolna pracownia matematyczna) umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zadania realizowane w projekcie przyczynią się kompleksowo i trwale do jakościowych zmian w funkcjonowaniu placówki, największe oczekiwania dotyczą zwłaszcza rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów oraz podniesienia jakości nauki dzięki udziałowi nauczycieli w szkoleniach. Projekt będzie miał też wpływ na uczniów rozpoczynających naukę w szkole po zakończonym projekcie, którzy będą mogli korzystać z nowo wyposażonych pracowni, a nauczać ich będą wyszkoleni nauczyciele.

 

Wartość projektu: 284 836, 25 zł
Wysokość dofinansowania: 270 593, 25 zł
Termin realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

 


Pobierz załączniki:

Harmonogram na lata 2019/2020
Pobierz plik [0.01MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony