There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: niedziela, 08 grudnia 2019. Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice

Gmina Stoszowice w okresie od 01.IX.2018 r. do 30.VI.2020 r. realizuje projekt pn.

 „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz ukształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród 142 uczniów (69K), podniesienie kompetencji 10 nauczycieli (9K) oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (międzyszkolna pracownia matematyczna) umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zadania realizowane w projekcie przyczynią się kompleksowo i trwale do jakościowych zmian w funkcjonowaniu placówki, największe oczekiwania dotyczą zwłaszcza rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów oraz podniesienia jakości nauki dzięki udziałowi nauczycieli w szkoleniach. Projekt będzie miał też wpływ na uczniów rozpoczynających naukę w szkole po zakończonym projekcie, którzy będą mogli korzystać z nowo wyposażonych pracowni, a nauczać ich będą wyszkoleni nauczyciele.

 

Wartość projektu: 284 836, 25 zł
Wysokość dofinansowania: 270 593, 25 zł
Termin realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

 


Pobierz załączniki:

Harmonogram na lata 2019/2020
Pobierz plik [0.01MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony