Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024. Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- administracji w Gminie Stoszowice

„ Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- administracji w Gminie Stoszowice”
W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne),
Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15


Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania
e-usług publicznych oraz tworzenie i rozwój nowych e-usług publicznych pomiędzy administracją a mieszkańcami. Dzięki realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do informacji o Gminie Stoszowice, dla mieszkańców, przedsiębiorców, osób zainteresowanych, stworzona zostanie możliwość interaktywnego kontaktu drogą elektroniczną z Urzędem Gminy Stoszowice. W ramach projektu będą realizowane e-usługi, których zadaniem będzie wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji dla Gminy Stoszowice pozwalających na bezpieczną wymianę informacji pomiędzy Urzędem a: pracownikami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorstwami pozwoli to na:
- zwiększenie dostępności do różnych usług on-line;
- wzrost spraw załatwianych drogą elektroniczną;
- sprawniejsza obsługa obywateli (skrócony czas, dostępność dla klientów);
- usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych w Gminie Stoszowice.
W ramach projektu wymieniona zostanie infrastruktura komputerowa i serwerowa w siedzibie Gminy Stoszowice co pozwoli na szybszą i efektywniejszą pracę urzędników a także zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania
i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wprowadzone zostaną dodatkowe elementy zabezpieczające i usprawniające wykonywanie kopii zapasowych oraz ich przechowywania. W ramach podniesienia funkcjonalności działania gminnego zarządzania kryzysowego zostaną wprowadzone rozwiązania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stoszowice. Wspomoże to i usprawni komunikację pomiędzy gminnym zarządzeniem kryzysowym a jednostkami ochotniczych straży pożarnych w przypadku większych zagrożeń i długotrwałych akcji. Ponadto między innymi planowany jest zakup infokiosków, kamer do monitoringu, uruchomienie kamer w miejscach atrakcyjnych turystycznie z dostępem online czy też stacji meteorologicznych.

 


Pobierz załączniki:

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Pobierz plik [0.08MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony