Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 25 września 2023. Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Aktualności
Ogłoszenie o naborze partnerów spo...
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapr...
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza rolników na bezpłatny webinar informacyjnyWebinar odbędzie się w dniu: 5 lipca 2023 r. o godz. 11.00.Tematy poruszane ...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszani...
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICEo złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznym i o ...

Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane ...
Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pog...

Oświadczenia grant PPGR...
Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwó...

Komunikat Starosty Ząbkowickiego w s...
W ostatnim czasie odbieramy od mieszkańców oraz kół łowieckich coraz więcej sygnałów o pojawieniu się na terenie powiatu Ząbkowickiego wilk&oa...

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
ZAWIADOMIENIE O SESJINa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  15 i §...

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU...
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załą...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ...
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników Niniejszym informuję, iż Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, w oparciu o art. 161 § 2 ustawy z d...

Informacja dotycząca debaty nad rapo...
Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje pods...

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony