Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 05 czerwca 2023. Imieniny: Waltera, Bonifacego, Walerii

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Aktualności
Harmonogramu bezpłatnej pomocy świa...
Harmonogramu bezpłatnej pomocy świadczonej przez PZDR dla rolników z Powiatu Ząbkowickiego...

Startuje druga edycja programu „Nat...
Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśn...

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie...
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.194 ze zm.) W&oacu...

Nabór na członków Komisji Konkurso...
Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zada...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społec...
Przy hodowli zwierząt inwentarskich,w czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych częstodochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta,a...

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
ZAWIADOMIENIE O SESJINa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz  15 ust 2 Statutu Gm...

Informacja o wydłużeniu terminów s...
Informujemy iż został wydłużony termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych  w 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r.Przypo...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofer...
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycz...

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice...

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU...
Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2...

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony