Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024. Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
2024-07-08 14:13:01

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Urząd Gminy w Stoszowicach informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoszowice zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.


 

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

 - Posiadanie przez właścicieli umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych ;

- Częstotliwość opróżniania zbiorników;

-  Dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 6 miesięcy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stoszowice.

 

Nazwa firmy

Adres, telefon

1

 

 

Wodociągi Srebrnogórskie Sp.z o.o.

57-215 Srebrna Góra

Budzów 178D

tel.74/ 8164560

2

 

 

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

41-808 Zabrze

 ul. Szybowa 2

tel. 032 2784531

3

 

 

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

 

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

tel. 22/6145979

4

 

 

Transport Samochodowy Romuald Chromy

 

58-114 Lubachów

Burkatów 11

tel. 74 8535615, 601948546

5

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ‘BENO” Ryszard Bernady,

57-213 Stoszowice

Stoszowice 11

 tel. 665969636, 607933919

6

 

 

Usługowe Gospodarstwo Rolne Marcin Pasternak,

 

57-200 Ząbkowice Śl.

 Lutomierz 29

tel. 691256368

7

 

 

M.G.ROLMIX Marcin Granieczny

 

57-208 Przedborowa Przedborowa 5

tel.74/8158306, 607686536

8

 

 

 

SZCZEPANKAM Galanteria Kamieniarska Tomasz Szczepańczyk

 

58-240 Piława Górna

ul. H. Sienkiewicz 4

tel. 785 219 689

 

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie kopii umów oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stoszowice.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice (pok. 13 I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97 do dnia 31 sierpnia 2024 r.


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony