Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 28 maja 2024. Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 31.10.2023 r
2023-10-25 10:14:03

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz.Urz. Woj. Doln.  z 2019 r. poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 31 października 2023 r. (wtorek) o godzinie 15:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy w Stoszowicach odbędzie się LII sesja Rady Gminy Stoszowice:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określeni wysokości stawek podatku    od nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych w kadencji 2024 – 2027.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej do spraw wpisu Twierdzy w Srebrnej Górze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice
 13. Wolne wnioski i głosy.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak

 


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony