Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 29.05.2023 r
2023-05-22 14:39:04

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek)  o godzinie  15:00,  w Urzędzie Gminy w Stoszowicach (Sala konferencyjna) odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Stoszowice:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stoszowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach w okresie programowania 2023-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Stoszowice Spółdzielni Energetycznej.
 9. Przedłożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.
 10. Przedłożenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za rok 2022.
 11. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stoszowice.
 12. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
 13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice
 15. Wolne wnioski i głosy.
 16. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Rady Gminy

 Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony