Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach
2023-03-22 16:39:57

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.194 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowiceprzed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach,wnosi o wydanie opinii o PanuDanielu Jabłońskim, jakokandydacie na ww. stanowisko.

Wskazania wymaga, iż  kandydat od 01 kwietnia 2022 r. pełni obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach.

Jednocześnie wskazuję 6-dniowy termin do przedłożeniaprzedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się niniejszego wniosku w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Stoszowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Stoszowicach.

Opinie można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice lub przesłać elektronicznie na adres: gmina@stoszowice.pl


Pobierz załączniki:

ROO-2111-1-2023
Pobierz plik [0.27MB]

Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony