Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 19 kwietnia 2024. Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina zasady ochrony zdrowia i życia oraz zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych.
2023-03-14 15:45:04

Przy hodowli zwierząt inwentarskich,w czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych częstodochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta,a nawet stratowania ludzi. Podczas obsługi zwierząt odnotowywanesą również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodamikorytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzeniasłużące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty.

Przyczyny wypadków

Z danych KRUS wynika, że rocznie wiele osób doznaje urazu podczaspracy ze zwierzętami, a kilka traci życie. Najczęstsze przyczynyniebezpiecznych zdarzeń to:

  • reakcja zwierząt na nieznane bodźce iotoczenie (podejście do zwierząt bezuprzedzenia, hałas, ból, strach);
  • narowistość i agresja zwierząt
  • niewłaściwy sposób obsługi
  • nieodpowiednie warunki bytowania(nadmierne zagęszczenie, brak dostępudo wody i paszy, oraz wybiegów)
  • infrastruktura nieprzystosowana do profilu produkcji i obsadyzwierząt (brak korytarzy paszowych, ogrodzeń, ciasnota)
  • nieprawidłowe metody poskramiania
  • wady konstrukcyjne budynków (niezabezpieczone otworyzrzutowe, studzienki i kanały gnojowe).

Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskichjest uregulowane prawnie. Powinno również być podyktowane względamietycznymi i praktycznymi. Zwierzęta poddane w mniejszymstopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne,a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza.

 

Zapobieganie wypadkom

 

Podstawowe sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy ze zwierzętami to zasada ograniczonego zaufania oraz wzmożona uwaga i koncentracja, nawet podczas wykonywania najprostszych czynności. Warto również posiąść umiejętność odczytywania reakcji zwierząt na różne bodźce, ponieważ pozwoli to na przewidywanie ich zachowań w konkretnych sytuacjach.Od pierwszych miesięcy życia zwierzęta powinny być przyzwyczajane do zmieniających się warunków otoczenia. Należy dążyć do kształtowania wzajemnych przyjaznych stosunków i zaufania do ludzi.Wszystkie czynności powinny być wykonywane spokojnie, ale w sposób zdecydowany.Istotna, dla zachowania własnego bezpieczeństwa, jest także znajomość „mowy ciała” zwierząt, która jest szczególnie wyrazista u koni.Mimika, wyraz oczu, postawa ciała i ruch umożliwiają bezgłośne porozumiewanie się koni między sobą. Wiele znaków ostrzegawczych jest odczytywanych nie tylko przez zwierzęta, lecz także przez większość ludzi. Nie wszyscy jednak ostrzeżenia respektują, a skutki takiej lekkomyślności nie są trudne do przewidzenia.

 

Jakich zasad higieny powinieneś przestrzegać

podczas pracy ze zwierzętami?

 

• wydziel, najlepiej w budynku inwentarskim, pomieszczenie,

w którym mógłbyś myć ręce, przebierać się i przechowywać

odzież roboczą;

• ze zwierzętami pracuj w odzieży przeznaczonej wyłącznie do tegocelu - pamiętaj, że zwierzęta mogą źle reagować na intensywnyzapach (np. perfumy, alkohol, środki ochrony roślin itp.);

• myj starannie ręce przed pracą i po jej zakończeniu;

• nie zapominaj o wymyciu rąk, wymienia i dojarki przed rozpoczęciem udoju - mleko łatwo zakazić, jest bowiem dobrą pożywkądla bakterii;

• dbaj o czystość pomieszczeń inwentarskich - co najmniej dwa razyw roku, wczesną wiosną i jesienią, gruntownie je oczyszczaj, maluji odkażaj wapnem;

• wybiegi dla zwierząt, drogi na pastwisko, gnojownie lokalizuj pozapodwórzem;

• jeśli kontaktujesz się z chorymi zwierzętami, szczególnie starannie dbaj o higienę osobistą – o chorobie natychmiast powiadom służbyweterynaryjne;

• w razie stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, pracujbezwzględnie w rękawicach ochronnych (np. gumowych),a w przypadku chorób przenoszonych drogą oddechową(np. gruźlicy, wąglika, gorączki Q) – pamiętaj o używaniupółmaski i okularów ochronnych;

• w przypadku stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, szczególniestarannie odkażaj pomieszczenia, wybiegi, urządzenia i sprzętoraz odzież używaną przy ich obsłudze - usuwaj i odkażajlub niszcz (pal) ściółkę z otoczenia chorych czy padłych zwierzątoraz resztki paszy;

• dopilnuj, aby wszystkie osoby, które kontaktowały się z chorymizwierzętami lub produktami pochodzącymi od nich, np. mlekiem,mięsem, jajami, poddały się badaniom lekarskim;

• ze zwierzętami chorymi i padłymi postępuj zgodnie z zaleceniamisłużb weterynaryjnych.

 

Informacje o planowanych szkoleniach, pokazach i konkursach znajdują się na stronie:

www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych KRUS oraz do korzystania z broszur, poradników, ulotek, filmów, artykułów prasowych

opublikowanych na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony