Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: środa, 28 lutego 2024. Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych
2022-11-08 22:07:33

Przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny węgla
dla gospodarstw domowych

Gmina Stoszowice przystąpiła do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Sprzedaż i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy będzie odbywała się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2236) oraz po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym paliwo stałe do obrotu.

 

Kto może złożyć wniosek?

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowegotj. m.in. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub które złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony.

(art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Ile można zakupić paliwa stałego?

Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługiwać będzie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 01 stycznia 2023 r.

(rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o zakup preferencyjny węgla składa się na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Stoszowicach, zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku (zamieszczonym na stronie Urzędu i dostępnym w Urzędzie),lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (art. 11ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).


Jak przebiega weryfikacja wniosku?

Weryfikacji wniosku dokonuje się, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, weryfikacja wniosku o zakup jest dokonywana, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

(art. 12ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).


Co po pozytywnej weryfikacji wniosku?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po zapewnieniu dostawy węgla przez wskazaną gminie spółkę węglową, wnioskodawca zostanie poinformowany o przewidywanym terminie odbioru węgla wraz ze wskazaniem właściwego składu węgla na terenie gminy. Przed terminem odbioru węgla, wnioskodawca zobowiązany będzie do wpłaty należności za zakup preferencyjny węgla na rachunek bankowy gminy.


Jakie koszty poniesie wnioskodawca w związku z zakupem węgla?

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa stałego. Do ceny paliwa stałego nie wlicza się kosztów transportu węgla ze wskazanego składu węgla, mieszczącego się na terenie gminy, do gospodarstwa domowego. Cenę transportu określa każdorazowo skład węgla. Dopuszcza się również odbiór węgla własnym transportem, po uprzednim ustaleniu terminu i zasad odbioru ze składem węgla.

(art. 5ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).Pobierz załączniki:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (WORD)
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Pobierz plik [0.12MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony