Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 09 grudnia 2021. Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

ZAWIADOMIENIE O SESJI w dniu 12.10.2021r
2021-10-12 08:21:08

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §  15 ust. 2 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), na podstawie wniosku Wójta Gminy Stoszowice zwołuję sesję Rady Gminy Stoszowice na dzień  12 października 2021 r (wtorek) na godz. 15:30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie guorum (prawomocności obrad).
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
6. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
8. Wolne wnioski i głosy.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Dolnośląskie Innowacje. 30 lat samorządności. 20 lat województwa
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony