There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: czwartek, 19 września 2019. Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
2019-04-11 14:55:12

Uprzejmie informuję, że 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Stoszowice.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica – Jemna,
nr 3150D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350 – 5+2278 mb [intensywne opady deszcze, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”.
5. Rozpatrzenie uchwały w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania
pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica – Jemna,
nr 3150D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350 – 5+2278 mb [intensywne opady deszcze, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości                      od osób fizycznych.
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część A.
10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Statutu Gminy Stoszowice.
11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie odwołania i wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -”Pomoc Doraźna”  w Ząbkowicach Śląskich.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski i interpelacje.
14. Zakończenie posiedzenia.

                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                           /-/ Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony