Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 10 grudnia 2023. Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Gala Nagrody im. W. Orkana w Twierdzy Srebrna Góra
2017-10-23 13:26:59

20 października w Twierdzy Srebrna Góra odbyła się uroczysta Gala Nagrody im. W. Orkana. Kapituła Nagrody w składzie: płk dypl. Stanisław Dąbrowski, prezes Antoni Dragan, prezes Eugeniusz Grzeszczak, prof. Zbigniew Judycki, dyrektor Agnieszka Kuźmińska, prezes Natalia Roszkowska, dr Jan Sęk, dr Tadeusz Skoczek, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, prezes Leszek Więckowski postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody główne w postaci plakiet zaprojektowanych przez Gustawa Hadynę dla: Ryszarda Palki – za całokształt twórczości artystycznej, za promowanie w swojej sztuce dziedzictwa kulturowego oraz symboliki lokalnej; Mariana Piotra Romaniuka – za wieloletnią skuteczną działalność w zakresie promocji polskiej kultury religijnej, dziedzictwa narodowego oraz życia i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziecięcego Zespołu „Wesołe Nutki” – za wieloletnią różnorodną działalność artystyczną oraz promowanie sztuki i talentu najmłodszych.

Dyplomami honorowymi wyróżniono: Agnieszkę Ciszewską –za całokształt różnorodnej twórczości artystycznej oraz inspirowanie mieszkańców Srebrnej Góry do działalności twórczej; Katarzynę Donner – za wieloletnią działalność artystyczną w dziedzinie sztuki tańca w powietrzu oraz promocję młodych talentów w swojej Akademii Tańca w Powietrzu; Stanisława Gołdyna – za całokształt twórczości artystycznej oraz za kultywowanie, w działalności animatorskiej, dorobku Antoniego Kenara propagatora szacunku dla sztuki ludowej; Elżbietę Gniazdowską – za rewitalizację idei Towarzystw Uniwersytetów Ludowych, dziedzictwa myśli teoretycznej Władysława Orkana oraz Zofii i Ignacego Solarzów; Marię Jastrzębską – za całokształt działalności artystycznej związanej z dziedzictwem i tradycją polskiej wsi, ze szczególnym podkreśleniem pracy z Zespołem Pieśni Regionalnych „Borowianki”; Waldemara Krzyżewskiego – za pełną pasji działalność społeczną na rzecz promocji różnorodnej kultury Mazowsza, za konsekwencję w upowszechnianiu dorobku kardynała Aleksandra Kakowskiego, szczególnie zasłużonego w walce o Niepodległość Polski (członka Rady Regencyjnej w latach 1917-1918); Tadeusza Masłyka – za całokształt działalności artystycznej w zakresie poezji, malarstwa i rzeźby oraz promocję kultury regionalnej Podkarpacia; Zofię Tkaczyk – za całokształt wieloletniej twórczości artystycznej i animatorskiej oraz promocję walorów krajobrazowych i kulturowych swojego regionu, matecznika.

Wśród wyróżnionych była również Joanna Brześcińska -Riccio, wybitna artystka dwóch narodów: Polski i Włoch, na co dzień tworząca w Toskanii, która otrzymała od marszałka Adama Struzika medalu i dyplom zasłużonej dla Mazowsza „Pro Mazovia”.

Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza wyróżniono specjalnym dyplomem z podpisami całej kapituły z uzasadnieniem i podkreśleniem Jego pracy na rzecz wspierania działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców gminy Stoszowice, oraz niezwykłe zasługi w promowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Srebrna Góra.

Za pomoc przy organizacji Gali oraz za współpracę podziękowania otrzymały także Pani Katarzyna Cichoń- Skarbnik Gminy oraz Pani Emilia Pawnuk- Prezes Twierdzy Srebrna Góra.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia, przede wszystkim niech nie zabraknie Wam sił do realizacji pasji i zainteresowań.


Galeria - Gala Nagrody im. W. Orkana

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony