Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Aktualności:
thumb
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU...
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załą...
thumb
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzeni...
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2778) Wójt Gminy Stoszowice ogłasza z...
thumb
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzeni...
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt2) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 2778) Wójt Gminy Stoszowice ogłasza z...
thumb
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STR...
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze...
thumb
Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabó...
Gminy Stoszowiceogłasza nabór na członków Komisji Konkursowejdo opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych...
thumb
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowice o...
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowicez dnia 27 lutego 2024 r. o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie up...
thumb
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI W...
Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2...
thumb
Gmina Stoszowice otrzymała dofinanso...
Gmina Stoszowice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z  NIEPEŁNOSP...
Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony