Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 31 marca 2023. Imieniny: Beniamina, Dobromierza, Leonarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Aktualności:
thumb
Startuje druga edycja programu „Nat...
Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśn...
Czytaj więcej
thumb
Wniosek o wydanie opinii o kandydacie...
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.194 ze zm.) W&oacu...
Czytaj więcej
thumb
Nabór na członków Komisji Konkurso...
Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zada...
Czytaj więcej
thumb
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społec...
Przy hodowli zwierząt inwentarskich,w czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych częstodochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta,a...
Czytaj więcej
thumb
ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
ZAWIADOMIENIE O SESJINa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz  15 ust 2 Statutu Gm...
thumb
Informacja o wydłużeniu terminów s...
Informujemy iż został wydłużony termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych  w 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r.Przypo...
thumb
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofer...
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycz...
thumb
ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice...
thumb
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU...
Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2...
thumb
Czasowe wyłączenie z użytkowania s...
Nadleśnictwo Bardo Śląski informuje, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne wywołane przez okiść pod koniec stycznia i początkiem lutego 2023 wystą...
thumb
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZN...
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCHw sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 125, obręb Budzów – proponowana nazwa: u...
thumb
Czasowe ograniczenie oświetlenia uli...
Szanowni mieszkańcy gminy Stoszowice,Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycz...
Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony