Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: niedziela, 20 maja 2018. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZAWIADOMIENIE O SESJI
2017-04-21 10:06:18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Stoszowice na dzień 26 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania utworzenia i prowadzenia całorocznego szkolnego schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze.
9. Przyjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności ośrodka za rok 2016 , oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
11. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie XXVIII sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
/-/ Aleksandra Tanona


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice 2017
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony