Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: sobota, 17 kwietnia 2021. Imieniny: Rudolfa, Roberta

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 16.02.2021 r.
2021-02-15 19:44:59

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.   osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 15zzzi ustawy z dnia 02 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842ze zm.)oraz zgodnie  zpostanowieniami § 15 ust. 2 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r., (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), na podstawie wniosku Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 lutego 2021 r., zwołuję XXII sesję Rady Gminy Stoszowice na dzień 16 lutego 2021 roku(wtorek)  o godzinie 16:40 w formie zdalnego trybu organizacji posiedzenia (online).

Planowany porządek obrad:
1) Otwarcie XXII sesji  Rady Gminy Stoszowice.
2) Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad).
3) Przedstawienie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stoszowice.
5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
6) Wolne wnioski i głosy.
7) Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Józefiak
 


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Dolnośląskie Innowacje. 30 lat samorządności. 20 lat województwa
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony