Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: środa, 20 stycznia 2021. Imieniny: Fabiana, Sebastiana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 30.11.2020 r.
2020-11-26 18:41:39

ZAWIADOMIENIE

O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE

Na podstawie regulacji art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz zgodnie   z postanowieniami § 15 ust. 2 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r., (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, żew dniu 30 listopada 2020 roku(poniedziałek)  o godzinie 16:00 w formie zdalnej (online)odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Stoszowice.

Planowany porządek obrad:

1) Otwarcie XIX sesji  Rady Gminy Stoszowice.

2) Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad).

3) Przedstawienie porządku obrad.

4) Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

5) Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty.

6) Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

7) Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

8) Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.

9) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

10) Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

11) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.

12) Wolne wnioski i głosy.

13) Zakończenie sesji.                                                                           

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak

1)      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

2)      Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

3)      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.

4)      Wolne wnioski i głosy.

Zakończenie sesji.    

Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Dolnośląskie Innowacje. 30 lat samorządności. 20 lat województwa
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony