There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: sobota, 24 sierpnia 2019. Imieniny: Jerzego, Bartosza, Haliny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE
2019-06-13 08:17:58

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stoszowice.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2018 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Stoszowice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie gminy Stoszowice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski i interpelacje.
13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Stoszowice
/-/ Marcin Józefiak


Pobierz załączniki:

Projekt uchwała o pomocy dla uczniów
Pobierz plik [0.08MB]

Projekt uchwały w sprawie dodatku energetycznego
Pobierz plik [0.1MB]

Projekt uchwały wsprawie zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Pobierz plik [0.09MB]

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Pobierz plik [3.15MB]

Projekt uchwaly w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. -czerwiec
Pobierz plik [0.34MB]

Projekt uchwały czerwiec zmiana WPF na 2019 rok
Pobierz plik [3.5MB]

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Pobierz plik [0.08MB]

Projekt uchwały w sprawie zatwierzdenia spr. finansowegi i spr. z wyk. budżetu
Pobierz plik [0.07MB]

Projekt uchwały w sprawie votum zaufania
Pobierz plik [0.07MB]

Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony