There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: sobota, 24 sierpnia 2019. Imieniny: Jerzego, Bartosza, Haliny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Informacja w zakresie zgłoszeń do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stoszowice za 2018 r.
2019-06-11 19:45:46

Zgodnie z art.  28aa ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim,w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Stoszowice podczas sesji, która
jest planowana na dzień 19 czerwca 2019 r.i zgodnie z wymogami art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jak i § 28 ust. 2 pkt 1 lit. c Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr VI/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)nad przedstawionym raportem
o stanie gminy, zostanie przeprowadzona debata.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas, której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 18 czerwca 2019 r.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głosw debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy Stoszowice postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca
2019 r. (wtorek), do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice.
Wzór formularza zgłoszenia do debaty o raporcie nad stanem Gminy Stoszowice dostępny jest w BIP,a także w Sekretariacie Urzędu Gminny w Stoszowicach.


Pobierz załączniki:

Zgłoszenie udziału w debacie - DOC
Pobierz plik [0.02MB]

Zgłoszenie udziału w debacie - PDF
Pobierz plik [0.11MB]

Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony